Hry na okhelp.cz Ctrl + - pro zmenšení - zvětšení hrací plochy
Hra zlepšuje logické uvažování, postřeh, barvocit, prakticky demostruje fyzikální princip úhlu odrazu a dopadu (kuličky lze odrážet od bočních stěn a dostat se do míst, kam přímo nelze). Dále může zlepšovat soustředění, vůli, vytrvalost, psychickou náladu a tím působit pozitivně proti depresím, melancholii, skleslosti a beznaději protože mozek, nejen lidský, vyžaduje po určitou dobu logicky myslet a hledat řešení - vyřešit problém - zvítězit. Váš úkol je trefit / nasměrovat na kuličky stejné barvy - kliknout levým myším a postupně vyčistit celou plochu.


facebook share button