Prší - karetní hra


Další HRY na OKHELP.CZ
0. 0 0. 0 0. 0
 
0. 0
Klikni na některou spodní kartu shodného symbolu, nebo hodnoty jako je vynesená karta uprostřed, nebo na kartu J, která se může dát na jakoukoliv kartu a mění symbol na ten, co má, nebo lízni z hromady H - pokud nemáš a tím začne hra.
  Nová hra  

Počet bodů hráčů za všechny hry - první sloupec je Váš - graf:
0 bodů

Posledni hra body - první sloupec je Váš - graf:
0 bodů

Pravidla hry PRŠÍ a bodování

Začíná spodní hráč, tedy Vy.
Musí ctít symbol (např. srdce na srdce), nebo hodnotu (eso na eso, král na krále atd.).
Na kartu 8 další hráč stojí.
Na kartu 7 další hráč buď hraje 7, nebo bere 2 karty.
Kluk J, může být nesen na každou kartu a mění symbol na symbol, který si vyberete z nabídky. Při stolní hře s kamarády, můžete pomocí něj volit symbol dle přání. Ten však při 4 hráčích, bývá většinou změněn v v průběhu štychu, ostatními hráči.

Vítěz je ten kdo se zbaví první všech karet.

Bodování: (Pro větší zábavu můžete s přáteli použít bodování.)
Vítěz získává tolik bodů, kolik bodů zůstalo hráči s nevjětším počtem bodů v ruce po sečtení hodnot karet.
Body se počítají dle čísel na kartách.
2,3,4,5,6,9,10.
8 je za 50 bodů.
Za J je 30 bodů.
Q a K je 10 bodů.
Za A (eso) je 1 bod.
Druhému a třetímu hráči se odečte od vítězneho počet bodů, které mají na kartách, které jim zůstaly v ruce.
Příklad:
Spodní hráč (Vy), se zbavil všech karet.
Hráči nahoře zůstlo v ruce 5 karet. 2, 6, J, Q a eso A.
Součet těchto karet je 2+6+30+10+1 = 49 bodů a ty náleží vítězi.
Druhému hráči (vlevo) zůstaly dvě karty J a Q, tedy 40 bodů mu bude strženo od vítězného hráče a náleží mu 9 bodů.
Třetímu hráči zůstaly v ruce tři karty a to 8, J a K, tedy 48 trestných bodů mu bude odečteno od vítěze a zůstane mu 1 bod.

Updated: December 14 2019 08:37:22.
11 Share
Share
Tweet